Predavanje
Goran Zdunić
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja
   

U ponedjeljak 01. ožujka 2010. u 10.30 sati u Maloj vijećnici Instituta za jadranske kulture održat će se
prezentacija doktorske disertacije

Dr. sc. Goran Zdunić

Genetska i ampelografska karakterizacija sorte Plavac mali
(Vitis vinifera L.)

 

Kratki sažetak:

Plavac mali je najvažnija crna vinska sorta (Vitis vinifera L.) u Hrvatskoj. Unatoč starosti sorte i velikom gospodarskom značaju do danas nije sustavno istražena unutarsortna varijabilnost Plavca malog niti su u istraživanju korištene suvremene metode za karakterizaciju i procjenu genetske varijabilnosti pomoću DNA markera. Unutarsortna varijabilnost predstavlja osnovni uvjet za provođenje individulane klonske selekcije kao uobičajene procedure za poboljšavanje tradicionalnih sorata. 

Cilj ovoga istraživanja je bio utvrditi ampelografske i genetičke osobine populacije Plavca malog. Istraživanje je provedeno u pokusnom vinogradu (ex situ) Instituta koji obuhvaća više od 100 fenotipski divergentnih genotipova cv. Plavac mali koji vrlo dobro reprezentiraju i uzgojno područje sorte. 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version