Novosti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenog automobila

 

I. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je neispravno rabljeno službeno vozilo u vlasništvu Instituta kako slijedi:

  • Renault Kangoo 1.5 DCI, 60kw, bijeli, godina proizvodnje 2004., karamboliran, neregistriran, nije u voznom stanju, broj šasije: VF1KCE8EF32540329.

II. UVJETI PRODAJE

2.1. Prodaja vozila obavlja se prema načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo  se može pogledati na adresi Put Duilova 11, Split, uz prethodnu najavu kontakt osobi.

2.2. Početna cijena za vozilo iznosi 3.153,00 kune (PDV uključen).

2.3. Rok za davanje ponuda traje do 28. veljače 2017. god. do 12.00 sati. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na adresu Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, Split s napomenom "PONUDA ZA KUPNJU RABLJENOG VOZILA - NE OTVARATI".

2.4. Pored ponuđene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

2.5. Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, kupac je obvezan u roku od 5 dana sklopiti ugovor o kupoprodaji te u roku od narednih 5 dana uplatiti ugovorenu cijenu.

Ukoliko isti to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje.

Kupac je dužan u roku od 3 dana nakon uplate odvesti vozilo s lokacije u Duilovu.

III. SADRŽAJ PONUDE

3.1. Ponuda treba sadržavati sljedeće elemente:

  • naziv društva, OIB, priložiti kopiju registracije Društva, za pravne osobe, odnosno ime i prezime te OIB, za fizičke osobe, priložiti presliku osobne iskaznice ili putovnice;
  • ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, faxa;
  • ponuđenu cijenu.

IV. TROŠKOVI NATJEČAJA I PONUDBENA DOKUMENTACIJA

4.1. Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj nije ni u kom slučaju odgovoran niti obvezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka prikupljanja ponuda.

4.2. Dodatne informacije o ponuđenim vozilima, uz mogućnost pregleda istih zainteresirani mogu dobiti telefonski, svakim radnim danom od 08.00 do 12.00 sati kod kontakt osobe: Slobodanka Čagalj, tel: 021/43.44.07.

V. VALJANOST I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

5.1. Valjanost ponude treba biti 30 dana od dana otvaranja ponuda.

5.2. Pravo je Prodavatelja da prihvati najvišu ponudu koja ispunjava uvjete natječaja, kao i da odbaci bilo koju ili sve ponude.

5.3. Svi će Ponuditelji o ishodu natječaja biti izvješteni pisanim putem u što kraćem roku.

Split, 16. veljače 2017.

Broj: 01-45/2-17.

Ravnateljica Instituta:
Dr. sc. Katja Žanić


   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version