Poziv za dostavu ponuda
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA 
Put Duilova 11, 21000 Split

 

Poziv za dostavu ponuda
za predmet nabave
"Priprema, podizanje i održavanje kolekcije (nasad maslina)"

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša primjenjujući članak 7. Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu upućuje poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za dostavu ponuda usluge "Priprema, podizanje i održavanje kolekcije (nasad maslina)",  sukladno dokumentaciji u prilogu poziva.

OSNOVNI PODACI:

1. Naručitelj: 
INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA
21000 SPLIT, Put Duilova 11
Tel.: 021/43.44.44, Fax: 021/31.65.84
e-mail:
office@krs.hr

2.  Predmet nabave: Priprema, podizanje i održavanje kolekcije (nasad maslina)

3.  Procijenjena vrijednost nabave: 152.000,00 kuna (PDV nije uključen)

4.  Dokumentacija za nadmetanje:

5. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

6. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti: Sukladno dokumentaciji o nabavi u prilogu Poziva.

7. Rok za dostavu ponude: Ponuda mora biti zaprimljena do 21. studenog 2018, 12:00 sati


Nabava je financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se za potrebe Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, u okviru projekta "Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja" (CroP-BioDiv) - KK.01.1.1.01.0005.

    

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version