Novosti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Na temelju članaka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme do 12 mjeseci na projekt HRZZ-a (UIP-2014-09-9737) "Divlja loza (Vitis vinifera subsp. sylvestris): vrijedni izvor gena za oplemenjivanje vinove loze" - 1 izvršitelj (m/ž).

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uvjeti:

  • doktorat znanosti u hortikulturi ili biotehničkim znanostima,
  • znanje genetike, oplemenjivanja i iskustvo rada sa molekularnim markerima i statističkoj obradi molekularnih podataka,
  • poznavanje engleskog jezika,
  • sposobnost u diseminaciji rezultata projekta putem članaka u časopisima i/ili znanstvenih konferencija.

Prijavi na natječaj se prilaže: motivacijsko pismo, životopis, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, prijepis ocjena dodiplomskog i poslijediplomskog studija, kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova, dokaz o poznavanju engleskog jezika te dokaz o iskustvu u diseminaciji rezultata znanstvenih projekata putem članaka u časopisima i/ili znanstvenih konferencija. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Izabrani kandidat/kinja predat će Institutu na uvid izvornike svih traženih isprava prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom "Natječaj za poslijedoktoranda (projekt HRZZ)". 

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

   

sva prava pridržana ©2004-2014 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version