Novosti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Na temelju članka 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15- Odluka USRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za poslove u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ekologija i zaštita okoliša, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog ili roditeljskog dopusta – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

  • doktorat znanosti iz područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane ekologija i zaštita okoliša
  • potpuna  samostalnost u obavljanju odgovarajućih stručnih poslova
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

  • motivacijsko pismo
  • životopis
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti (preslik)

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split, s naznakom: "Natječaj za radno mjesto – stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju".

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku.

 

   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version