Novosti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Na temelju članka 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15- Odluka USRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za projekte i međunarodnu suradnju, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

VSS - diplomirani inženjer poljoprivrede prema ranije važećim propisima ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja poljoprivrede, najmanje 3 godine radnog iskustva, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije iz područja EU fondova i programa, visoka razina samostalnosti, izvrsno poznavanje engleskog jezika, izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima vezanim uz upravljanje projektima Europske unije, posebice s područja istraživanja, razvoja i inovacija te transfera tehnologije, poznavanje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • diplomu (preslik)
  • dokaz o traženom radnom iskustvu
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku.

   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version