Novosti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na određeno vrijeme u trajanju najviše do 4 godine i 6 mjeseci, u punom radnom vremenu s obvezom upisa poslijediplomskog doktorskog studija - 1 izvršitelj (m/ž).

Uz opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja poljoprivrede ili diplomirani inženjer poljoprivrede prema ranije važećim propisima
  • ukupan prosjek ocjena na studiju koji osigurava upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • motivacijsko pismo
  • životopis
  • preslik odgovarajuće sveučilišne diplome ili uvjerenja o završenom studiju
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta za upis na poslijediplomski doktorski studij (preslik prijepisa svih ocjena tijekom studija i/ili dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij)
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslik)

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split, s naznakom "Za natječaj - asistent".

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku.

   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version