Novosti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Na temelju članaka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15- Odluka USRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto asistent u području prirodnih znanosti, polje biologija, – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (m/ž) u Zavodu za biljne znanosti.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u svrhu stjecanja doktorata znanosti. Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Ostali uvjeti:

  • završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija.
  • ukupan prosjek ocjena koji osigurava upis na doktorski studij
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika

Prijavi na natječaj se prilaže:

  • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
  • životopis
  • preslika odgovarajuće sveučilišne diplome ili uvjerenja o završenom studiju
  • prijepis ocjena studija s izračunatom srednjom ocjenom

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom "Natječaj za radno mjesto - asistent".

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku.

   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version