Novosti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Na temelju članaka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15- Odluka USRH, 131/17), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent  u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, na teret sredstava projekta Hrvatske zaklade za znanost "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti", na određeno vrijeme od 4 godine, za rad na istraživačkim poslovima biljne virologije - 1 izvršitelj (m/ž).
 2. za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje šumarstvo, na teret sredstava projekta Hrvatske zaklade za znanost "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti", na određeno vrijeme od 4 godine, za rad na istraživačkim poslovima iz šumarstva - 1 izvršitelj (m/ž).

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Ostali uvjeti za radno mjesto pod brojem 1:

 • završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija ili iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje agronomija
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika

Ostali uvjeti za radno mjesto pod brojem 2:

 • završen sveučilišni diplomski studij Šumarstvo, smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem ili diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika

Prijavi na natječaj za radna mjesta pod brojem 1 i 2 se prilaže:

 • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
 • životopis
 • preslika odgovarajuće sveučilišne diplome ili uvjerenja o završenom studiju
 • prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog studija s izračunatom srednjom ocjenom

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom: "Natječaj za radno mjesto br. 1 - asistent (projekt HRZZ)" odnosno "Natječaj za radno mjesto br. 2 - asistent (projekt HRZZ)".

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku.

   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version