Djelatnici Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Ante RakoDjelatnici instituta
Mr.sc. Ante Rako Zavod za biljne znanosti
E-mail:

Ante.Rako@krs.hr

Tel:
+385.21.43.44.86
Fax:
+385.21.31.65.84
   
Obrazovanje:
Mr.sc.: Agronomski fakultet u Zagrebu, smjer: Mljekarstvo, 2006.
Dipl. ing.: Agronomski fakultet u Zagrebu, smjer: stočarstvo, 1992.

Znanstveni i stručni interes: Mljekarstvo, proizvodnja autohtonih sireva

Znanstvenoistraživačko zvanje: viši stručni suradnik

Objavljeni radovi:
Pregledni rad: Siniša Matutinović, Ante Rako, Samir Kalit, Jasmina Havranek: Značaj tradicijskih sireva s posebnim osvrtom na Lećevački sir, Mljekarstvo 57 (1) 49-65, 2007 godina
Diplomski rad: Proizvodni rezultati nesilica Isabrown na farmi "Agrokoka" Imotski, 1992 godina
Magistarski rad: Runovićki sir - tehnologija i kvaliteta, 2006 godina

Nastavna djelatnost: sudjelovanje u nastavi studija Mediteranska poljoprivreda (moduli: Osnove stočarstva, Uzgoj i korištenje ovaca, Uzgoj i korištenje koza)

Jezik:  engleski

 
 
sva prava pridržana ©2004-2019 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version