Djelatnici Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Katarina Hančević

Radovi

Projekti

Sudjelovanje na skupovima

Znanstveno usavršavanje

Nagrade i priznanjaDjelatnici instituta
Dr.sc. Katarina Hančević  

Sudjelovanje na skupovima:

  1. Međunarodni skupovi
    • Hančević Katarina; Škorić Dijana; Krajačić Mladen; Černi Silvija; Gatin Živko; Rošin Jakša; Hartl Musinov Danijela. (2006), Eradication of Citrus tristeza virus from cultivar Zorica Rana (Citrus unshiu Marc.) Book of Abstracts // 4. Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation / Dolenc Koce, Jasna; Vodnik, Dominik; Dermastia, Marina (ur.). Ljubljana, Slovenija: Slovenian Society for Plant Physiology 113-114 (sažetak, znanstveni rad).
    • Goran Zdunić; Katarina Hančević; Barbara Sladonja; Danijela Poljuha; Danijela Hartl-Musinov; Irena Budić-Leto i Ivan Pezo. Ampelografska karakterizacija i sanitarni status autohtone hrvatske sorte Prč Bijeli (Vitis vinifera L.) XV GESCO International Symposium, Poreč, Croatia: Institute of Agriculture and Tourism (2007), 1107-1114.

  2. Domaći skupovi
    • Hartl Danijela; Rošin Jakša; Hančević Katarina; Gatin Živko; Černi Silvija; Krajačić Mladen; Škorić Dijana. (2006) Uvođenje programa za zasnivanje osnovnog matičnog nasada agruma u Hrvatskoj // Drugi hrvatski oplemenjivački i sjemenarski kongres / Hrvatsko oplemenjivačko, sjemenarsko i rasadniarsko društvo, Zagreb (ur.). Poreč: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, 76-77 (sažetak, nerazvrstan rad).
 
sva prava pridržana ©2004-2019 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version