Pojava šimširovog moljca u Splitsko-dalmatinskoj županiji
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Pojava šimširovog moljca u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Pojava mladih gusjenica šimširovog moljca


Pojava mladih gusjenica šimširovog moljca, Split - 24. srpnja 2015

Pregledom mladog, vršnog lišća izbojka šimšira, sa područja Splita, uočena je pojava mladih gusjenica nove generacije štetnika (Slika 1).

Za suzbijanje mlađih stadija gusjenice mogu se koristiti ekološki povoljni insekticidi kao što su biotehnički insekticid metoksifenzoid (Runner 240 EC) ili biološki insekticid Bacillus thuringiensis (Baturad WP).

Slika 1. Mlada gusjenica moljca, duljine 2 - 3 mm (Original)
Slika 2. Jajno leglo na naličju lista (duljine oko 5 mm) pred izlazak gusjenica (Original)
Slika 3. Jajno leglo na naličju lista nakon izlaska gusjenica (Original)

Dr. sc. Katja Žanić
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version