Organizacija Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Povijest Instituta

Opći podaci

Organizacija

Djelatnici

Dokumenti

Financijski dokumenti

Znanstvena i stručna djelatnost

Obrazovna djelatnost

Kontakt

Katalog informacija

Zaštita osobnih podataka

Izjava o pristupačnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zaštita dostojanstva zaposlenika

Samostalni odjel za šumarstvo:

predstojnik Samostalnog odjela: dr.sc. Lukrecija Butorac

 
  • uzgajanje šuma
  • erozija i zaštita tla
  • šumske melioracije

Pripajanjem Šumsko-pokusne postaje u Splitu 1962. godine Institut je preuzeo znanstvenoistraživački program postaje i proširio svoju djelatnost na istraživanja iz problematike šumarstva na jadranskom području i melioracije degradiranih šumskih površina na kršu. Unutar tog programa istraživale su se mogućnosti i metode šumskih melioracija na kršu, osnovni parametri erozije, biološka i uzgojna obilježja pojedinih šumskih vrsta, introdukcija novih šumskih vrsta, te fitocenološka istraživanja vegetacije na krškom području. Na taj se način ujedinila znanstvenoistraživačka problematika erozije i melioracije poljoprivrednih i šumskih površina na ovom području. Iz te sprege rezultirale su i brojne studije u okviru prostornih planova razvoja na čitavom jadranskom području. Osnovni sadržaj i cilj tih studija je da se na osnovi gospodarskih, ekoloških i ljudskih obilježja unutar prostora što ga obuhvaća dati optimalan razmještaj i namjenu poljoprivrednih i šumskih površina, povezujući tu namjenu s općim gospodarskim razvojem u tom prostoru. Značajna je aktivnost djelatnika Odjela na izučavanju povijesti šumarstva Dalmacije, izradi osnova i programa gospodarenja šumama i šumskim zemljištima na kršu i dugoročnom programu razvoja šumarstva Dalmacije.

Posljednjih godina Odjel radi na proučavanju značaja šumske vegetacije na kršu u zaštiti tla od erozije, eroziji i zaštita tla na kršu, gospodarenju krškim šumama namijenjenim stočarstvu, zaštiti i unapređenju proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih uloga i funkcija šuma, izboru šumskih vrsta i metoda pri pošumljavanju krša, utjecaju ispaše i brsta koza na devastaciju šumske vegetacije i degradacije tla na kršu, istraživanju biomase u šumskim ekosustavima na mediteranskom krškom području. Za provedbu ovih istraživanja osnovane su trajne pokusne plohe na kršu.

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version