Organizacija Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Povijest Instituta

Opći podaci

Organizacija

Djelatnici

Dokumenti

Financijski dokumenti

Znanstvena i stručna djelatnost

Obrazovna djelatnost

Kontakt

Katalog informacija

Zaštita osobnih podataka

Izjava o pristupačnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zaštita dostojanstva zaposlenika

Zavod za biljne znanosti:

predstojnica Zavoda: dr.sc. Gabriela Vuletin Selak

Vinogradarstvo i vinarstvo
Istraživanja su fokusirana na očuvanje, identifikaciju, karakterizaciju i unaprjeđenje uzgoja autohtonih sorata vinove loze. Klonska selekcija pokrenuta je za gospodarski zanimljivije sorte, poput plavca malog. Institut održava ex-situ kolekciju autohtonih sorata vinove loze.
Kontrola kakvoće vina i drugih proizvoda od grožđa i vina provodi se referentnim metodama (OIV i EU) u Enološkom laboratoriju akreditiranom za fizikalno-kemijska ispitivanja vina prema normi HRN EN ISO 17025:2007. Primjenom najsuvremenijih metoda provode se istraživanja sa svrhom određivanja kakvoće grožđa, vina i jakih alkoholnih pića, te utjecaja tehnološkog procesa na pojedine njihove sastojke.
Voćarstvo i maslinarstvo
Istražuju se voćne vrste zastupljene na obalnom i otočnom području Hrvatske, s naglaskom na maslinu, višnju marasku, trešnju, agrume i smokvu. Svrha istraživanja je očuvanje genetskih resursa i uvođenje novih tehnologija za unapređenje postojećih i podizanje novih nasada koje će optimalno iskoristiti povoljne ekološke uvjete ovog područja. Sastavni dio istraživanja su kolekcijski i pokusni nasadi koji predstavljaju iznimno vrijedan dio domaćih i introduciranih genotipova.
Povrćarstvo
Primjena i unaprjeđivanje suvremenih tehnologija u proizvodnji povrća u polju i zaštićenom prostoru (plastenici/staklenici) temeljna je zadaća skupine koja provodi istraživanja na povrću. Istražuje se utjecaj abiotičkih (voda, soli, temperatura) i biotičkih čimbenika stresa (štitasti moljci, lisne uši, virusi) na morfološke i fiziološke promjene na biljci, te slijedom toga na prinos i kakvoću. Kontinuirano se radi na prikupljanju i očuvanju vrijednih autohtonih vrsta, kakva je, primjerice, raštika, te se provodi introdukcija novih vrsta i kultivara povrća.
Prerada voća i povrća
Glavne zadaće ove djelatnosti su kemijske i fizikalne analize mediteranskih kultura i određivanje kakvoće maslinova ulja, kakvoće stolnih sorata i tehnoloških potencijala introduciranih sorata masline. Posebna pažnja poklanja se djevičanskim maslinovim uljima autohtonih sorata, određivanju specifičnosti među njima (oksidacijska stabilnost i antioksidacijska svojstva) te senzorskoj analizi maslinovog ulja.
Kultura biljnog tkiva
U Laboratoriju za kulturu tkiva posljednjih se godina radi na istraživanjima koja doprinose poboljšanju zdravstvenog statusa naših komercijalno najzanimljivijih voćnih vrsta. Provode se serološke i biološke metode detekcije patogena. Zaraženi kultivari se podvrgavaju postupku eliminacije patogena metodama u kulturi tkiva, kao jedinim učinkovitim metodama koje se koriste u svrhu ozdravljivanja. Poseban interes je usmjeren na istraživanje mikrocijepljenja drvenastih vrsta, kompatibilnosti in vitro i in vivo, te utjecaja hormona na biljke kultivirane in vitro.
Aromatsko i ljekovito bilje
Raznolikost prirodnih populacija ljekovitog i aromatičnog bilja analizira se na morfološkoj, biokemijskoj i molekularno-genetskoj razini u svrhu očuvanja biljnih genetskih izvora, te upotrebe u programima oplemenjivanja i uvođenja u uzgoj.
 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version