Organizacija Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Povijest Instituta

Opći podaci

Organizacija

Djelatnici

Dokumenti

Financijski dokumenti

Znanstvena i stručna djelatnost

Obrazovna djelatnost

Kontakt

Katalog informacija

Zaštita osobnih podataka

Izjava o pristupačnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zaštita dostojanstva zaposlenika

Zavod za primijenjene znanosti:

predstojnik Zavoda: dr.sc. Elda Vitanović

Istraživanje tla i ishrana bilja
Istraživanje tla obuhvaća izradu digitalnih pedoloških karata i različitih namjenskih karata, poput karata pogodnosti tla i karata pogodnosti zemljišnog prostora za određenu namjenu. Istraživanja se provode uz primjenu suvremene informatičke tehnologije (GIS, GPS i daljinska istraživanja) a rezultati se primjenjuju u znanstvenim i stručnim projektima za potrebe poljoprivrede, šumarstva i zaštite okoliša. Djelatnost ishrane bilja obuhvaća dijagnosticiranje i unapređenje stanja ishranjenosti bilja uzgajanog na otvorenome (voćnjaci, nasadi povrća i vinogradi) te u zaštićenim prostorima (ukrasno bilje i povrće). U suvremeno opremljenom laboratoriju provode se fizikalne i kemijske analize uzoraka tla, biljnog materijala, vode i hranjivih otopina.
Zaštita bilja
Zaštita bilja od bolesti i štetnika u agro-ekosustavima mediteranskog dijela Hrvatske ima tradiciju dužu od jednog stoljeća. Glavni predmeti istraživanja su štetna i korisna entomofauna voćnih kultura i povrća. Posebice se to odnosi na istraživanje bioekologije maslininih štetnika kao i zastupljenost člankonošaca u maslinicima s različitim sustavima zaštite bilja. Problematika štitastih moljaca (Aleyrodidae), štetnika kulturnih biljaka u polju i zaštićenim objektima, također je predmet istraživanja.
Agroekonomika
U središtu zanimanja su istraživanja socioekonomskih procesa, konkurencijske sposobnosti i razvoja poljoprivrednih gospodarstava u mediteranskom području Republike Hrvatske. Agroekonomska istraživanja obuhvaćaju i ekonomski aspekt pojedinih proizvodnih grana. Agrarni ekonomisti bave se i pružanjem usluga konzaltinga u poljoprivredi, što se ogleda u izradi brojnih studija.
 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version