Projekti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Project home

Team

Abstract

Results & Publications

Photo gallery

Dissemination


Trenutni projekti

Prijašnji projekti

Indigenous arbuscular mycorrhizal fungi in the grapevines from karstic soils

Abstract: The aim of the project is to study arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in the grapevines from the karstic soils of Croatia. These symbiotic fungi have exceptionally beneficial role in plants' growth and health and hence are worldwide used as bio fertilizers. In Croatia such natural soil potential has never been explored. Therefore, this project aims at establishing the collection of indigenous strains, cultivated in vivo and/or in vitro. These will serve for further scientific experiments on functioning of mycorrhizal fungi-grapevines symbiosis and selecting the effective strains for the use as inoculants in sustainable agriculture, reducing thus the role of mineral fertilizers and pesticides. The collection will be maintained in Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split, and also in parallel in GINCO (Belgium), the world largest in vitro collection of this type of fungi. It is expected that abundance of species and strains could be found in karstic part of Croatia, since this region is known as one of the richest European parts in flora diversity and arbuscular mycorrhizal fungi usually reflect this state. In order to collect as more different strains as possible, samplings will be conducted in vineyards situated in different climatic conditions and where different agricultural practices are being applied. However, not only the species or strains composition are important for the functioning of their relation to grapevines, but also the seasonal changes in mycorrhizal infection of grapevine roots and their spores' abundance, which is additional object of this project.

AMF in symbiosis with grapevines are the object of the proposed project since grapevine is one of the economically most important crops in Mediterranean part of Croatia. It is also the crop whose establishment and growth is highly dependent on the presence of AMF in soils, since its root density is low in comparison to other crops and in such plants AMF plays even a more significant role.

Sažetak: Cilj projekta je proučavanje arbuskularnih mikoriznihgljiva (AMF) s vinove loze krških tala u Hrvatskoj. Ove simbiozne gljive izrazito povoljno djeluju na rast i zdravlje biljaka i stoga se diljem svijeta koriste kao "biognojiva". U Hrvatskoj ovaj prirodni potencijal tla nije dosad proučavan te ovaj projekt namjerava uspostaviti kolekciju autohtonih sojeva, uzgojenih invivo i/ili invitro. To će biti osnova i za buduće eksperimente o funkcioniranju ove simbioze između biljaka i mikoriznih gljiva te za odabir učinkovitih sojeva u svrhu inokuliranja sadnica loze u održivoj poljoprivredi, smanjujući tako potrebu za sintetskim gnojivima i pesticidima. Kolekcija će se održavati na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu te paralelno u kolekciji GINCO u Belgiji, najvećoj svjetskoj kolekciji ovog tipa gljiva. Očekuje se da će se pronaći veliko bogatstvo vrsta u krškom dijelu Hrvatske jer je ova regija poznata i kao jedan od najbogatijih dijelova Europe u raznolikosti biljaka, s čime je izravno povezana i raznolikost ovih gljiva. Kako bismo skupili što više različitih vrsta, uzorkovat će se vinogradi smješteni u različitim klimatskim uvjetima i u kojima se primjenjuju različite poljoprivredne mjere. Međutim, za funkcioniranje simbioze mikoriznih gljiva i loze nije bitno samo ustanoviti vrste gljiva, nego i sezonske promjene mikoriziranosti korijena i brojnosti njihovih spora u tlu, što je dodatan cilj ovog projekta.

Objekt predloženog projekta su mikorizne gljive s korijenja vinove loze, s obzirom da je loza jedna od ekonomski najvažnijih uzgajanih kultura u mediteranskom dijelu Hrvatske. To je također kultura čiji je rast izrazito ovisan o prisutnosti mikoriznih gljiva u tlu, s obzirom na malu gustoću korijena u odnosu na druge uzgajane biljke, pa je kod njih ova simbioza još naglašenija.

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version