Stručne usluge institutskih laboratorija
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Enološki laboratorij

Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja

Laboratorij za preradu voća i povrćaUsluge institutskih laboratorija

Enološki laboratorij

Akreditirani laboratorij pruža usluge fizikalno-kemijskih analiza vina, mošta, octa i jakih alkoholnih pića.

Enološki laboratorij je prvi ispitni laboratorij u Institutu koji je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 (certifikat Hrvatske akreditacijske agencije broj: 1202 od 08/07/2009), te reakreditiran od iste agencije (certifikat 1202 od 08/07/2014).

Kontakt: usluge.vino@krs.hr

   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version