Stručne usluge institutskih laboratorija
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Enološki laboratorij

Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja

Laboratorij za preradu voća i povrćaUsluge institutskih laboratorija

Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja

Cjenik usluga
ANALIZE BILJNOG MATERIJALA

ANALIZA
Cijena analize s PDV-om
kn
EUR

Priprema uzorka 

37,67

5,00

Određivanje suhe tvari 

37,67

5,00

Određivanje sadržaja ukupnog dušika (N)

97,95

13,00

Određivanje sadržaja ukupnog fosfora (P)

67,81

9,00

Određivanja sadržaja ukupnog kalija (K)

60,28

8,00

Digestija za određivanje elemenata u biljnom materijalu

97,95

13,00

Određivanje sadržaja atomskom spektrometrijom (AAS) – Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn

82,88

11,00

Ekstrakcija biljnog materijala za određivanje aniona i kationa

75,35

10,00

Određivanje sadržaja aniona i kationa ionskom kromatografijom

120,55

16,00

Standardni set analiza biljnog materijala

Standardni set - biljni materijala I (NPK)

316,45

42,00

Standardni set - biljni materijala II
(NPK + Ca + Mg + mikroelementi)

565,09

75,00

Tečaj 1,00 EUR = 7,53450 kn

Napomena: Za potrebe analize većeg broja uzoraka mogući su popusti na prikazane cijene, prema prethodnom dogovoru.

Za Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja: 
Dr. sc. Branimir Urlić

Ravnateljica Instituta:
Dr. sc. Katja Žanić

Broj: 03-189/2-22
Split, 1. rujan 2022.

Cjenik u pdf formatu

   

sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version