Stručne usluge institutskih laboratorija
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Enološki laboratorij

Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja

Laboratorij za preradu voća i povrćaUsluge institutskih laboratorija

Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja

Analiza tla - upute

Laboratorij za ishranu bilja i pedologiju obavlja standardne analize tla, od uzimanja uzoraka tla, laboratorijske analize istih i interpretacije rezultata.

Zašto je potrebno analizirati tlo?

  • Analiza tla je skup više različitih kemijskih postupaka kojima se utvrđuje, kako razina hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i njegova kemijsko-fizikalno-biološka svojstva značajna za ishranu bilja.
  • Rezultati analize tla daju odgovor na pitanje da li obaviti gnojidbu određene kulture, s kojim gnojivom i u kojoj količini.
  • Nadalje, analiza tla može ukazati na probleme koje se javljaju pri uzgoju uslijed nepovoljne reakcije tla, nakupljanja vodotopivih soli ili određenih hraniva.
  • Analiza tla je obavezna u sustavima integrirane i ekološke proizvodnje.
  • Zakonska je obveza kod zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Uzimanje prosječnog uzorka tla

Pravilno uzimanje uzorka je često najkritičniji korak u procesu analize tla, pa je uzimanje reprezentativnog uzorka od primarne važnosti, budući da loše uzorkovanje može rezultirati davanjem pogrešnih preporuka.

Kod određivanje proizvodne površine koju će predstavljati jedan (1) uzorak treba uzeti u obzir njenu homogenost koja se može zamijetiti po samom izgledu površine: nagib, prisutnost udolina, zadržavanje vode, rahlost, svjetlija ili tamnija boja.

Za potrebe podizanja višegodišnjih nasada (voćnjaci, vinogradi) uzimaju se dva (2) uzorka s dvije (2) različite dubine:
› 1. dubina: 0 – 30 cm
› 2. dubina: 30 – 60 cm

Za potrebe povrtnih i ratarskih kultura, kao i za postojeće višegodišnje nasade uzima se uzorak s jedne dubine, i to od 0 -30 cm.

Prosječan uzorak tla uzima se na ujednačenoj parceli te se sastoji od dobro izmješanih 12 ili više pojedinačnih poduzoraka. Uzete poduzorke, sa svake dubine, treba dobro izmiješati te iz mase izdvojiti 1- 1,5 kg prosječnog uzorka za svaku dubinu. Uzorke treba propisno označiti te dostaviti u laboratorij na analizu.

Raspored uzimanja poduzoraka na određenoj površini prikazan je na sljedećoj slici. Pri uzimanju uzorka treba izbjegavati rubove i nereprezentativne dijelove parcele.

  Z model
W model  

Način uzimanja uzorka:

Lopatom ili drugim prikladnim oruđem, iskopati rupe do dubine uzimanja uzorka te vertikalno lopatom odsjeći tlo debljine 3-5 cm do dubine uzimanja uzoraka. Odsječeni rubni dijelovi na lopati se odbacuju, a središnji dio čini jedan prosječan poduzorak (slika).

Slikovni rezultat za soil sampling

Optimalno vrijeme uzimanja uzoraka je nakon žetve ili berbe, pa do pripreme tla za sjetvu ili sadnju nove kulture. Uzorci se ne smiju uzimati 1-3 mjeseca nakon obavljene gnojidbe.

Pri slanju ili predaji uzoraka treba obavezno navesti:

  1. Ime i prezime vlasnika parcele
  2. Adresu, telefon i/ili e-adresu
  3. Oznaku ili ime parcele
  4. Dubinu uzimanja uzorka

ili ispuniti obrazac Analiza tla - terenski podaci, te sve donijeti osobno ili dostaviti od ponedjeljka do petka (8 -15 sati) na adresu:

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja
za "Analizu tla"
Put Duilova 11
21000 Split

   

sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version