Izjava o pristupačnosti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

  IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI - Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Kao tijelo javnog sektora, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službeno mrežno sjedište na adresi www.krs.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.krs.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Mogućnost opažanja
Nedostaje definicija jezika te nije određena struktura stranice po strukturalnim elementima iz HTML5 standarda. Nedostaju alternativni nazivi slika i poveznica. Nije moguće promijeniti veličinu i vrstu fonta. Raspored nekih zaglavlja nije po redu. Postoje poveznice na PDF, Excel i Word dokumente. Ponavljanje iste poveznice na stranici. Korištene su tablice za postizanje vizualnog rasporeda na stranici. Pojedine poveznice i obavijesti nemaju dovoljan kontrast u odnosu na pozadinu.
Operabilnost
Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama.
Stabilnost
Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način. 

Podizanje razine pristupačnosti

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

Također, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša će s obzirom na plan izrade novih web stranica prilikom izrade istih voditi računa da nove web stranice budu usklađene s navedenim normama i CARNet-ovim Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Priprema ove izjave pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2019., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša korisnici mogu uputiti:

  • e-poštom: office@krs.hr
  • telefonom: +385.21.43.44.34
  • telefaksom: +385.21.31.65.84
  • poštom: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša - Split, Put Duilova 11, HR-21000 Split 

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385.1.4609.041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.


Povijest Instituta

Opći podaci

Organizacija

Djelatnici

Dokumenti

Financijski dokumenti

Znanstvena i stručna djelatnost

Obrazovna djelatnost

Kontakt

Katalog informacija

Zaštita osobnih podataka

Izjava o pristupačnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zaštita dostojanstva zaposlenika
ilustracija
 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version