Znanstvena i stručna djelatnost
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

  1. Geno-fond: Trajna aktivnost na prikupljanju i održavanju kolekcija (banke gena) autohtonih vrsta, kao i sorata divljeg i kultiviranog bilja, doprinosi očuvanju bio-raznolikosti ovog podneblja, s ciljem očuvanja vrijednog nasljeđa, a predstavlja polazište u oplemenjivačkim programima. Očuvanje, evaluacija i valorizacija autohtonog genofonda vinove loze, voćnih vrsta (maslina, maraska, trešnja, smokva, šipak, bajam, itd.), povrća te ljekovitog i aromatičnog bilja temeljna je djelatnost Instituta.
  2. Krš: Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim resursima na kršu uključuje kontinuirani rad na takvim rješenjima koja će zaštiti najvažnije resurse jadranske regije kao što su flora, fauna, tlo i voda.
  3. Sustavi proizvodnje: Razvoj i testiranje tehnologija proizvodnje, od konvencionalne do organske, u skladu sa specifičnim ekološkim i socioekonomskim uvjetima jadranske regije s ciljem isticanja i povećavanja konkurentnosti.
  4. Kontrola kakvoće: Fizikalno-kemijske analize vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina za potrebe stavljanja u promet navedenih proizvoda sukladno akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, ovlaštenju od Ministarstva poljoprivrede i propisima EU. Stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala s ciljem utvrđivanja autentičnosti vrste, podloge, čistoće sorte i klona te opće razvijenosti organa.
  5. Prijenos znanja: Jedna od najvažnijih odrednica je prijenos znanja i obrazovanje budućih generacija znanstvenika i to studenta i znanstvenih novaka. Nadalje, nove spoznaje, kao rezultat istraživačke djelatnosti Instituta, kontinuirano se prenose do krajnjih korisnika (akademska zajednica, poljoprivreda i gospodarstvo) putem predavanja, radionica, pisanih medija te izravne komunikacije.
  6. Gospodarski razvitak: Glavninu svoje aktivnosti odnosno znanstveno-istraživačke djelatnosti, Institut usmjerava na rješavanje problema u proizvodnji te mogućnosti razvoja novih tehnologija i proizvoda koji doprinose ekonomskom potencijalu zajednice.
  7. Znanstvena izvrsnost: Institut podupire znanstveno-istraživački rad usmjeren rješavanju problema svog okružja, korištenjem suvremenih metoda i alata, a koji će uroditi novim tehnikama i znanjima prepoznatljivim u Hrvatskoj i svjetskoj znanstvenoj zajednici.

Povijest Instituta

Opći podaci

Organizacija

Djelatnici

Dokumenti

Financijski dokumenti

Znanstvena i stručna djelatnost

Obrazovna djelatnost

Kontakt

Katalog informacija

Zaštita osobnih podataka

Izjava o pristupačnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zaštita dostojanstva zaposlenika
 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version